Igualada és de ben segur de les ciutats que té més gegants de tot Catalunya. Els més representatius, els Reis, i ja després la resta de gegants que representen un barri o bé un emblema de la ciutat com és la indústria adobera o la del tèxtil.

Descobreix-los:

Sabies que…

Si els hi aixeques la falda als gegants podràs veure l’estructura que utilitzen els gegantes per aixecar-la i aguantar-la.